آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی در شهرهای جدید اعلام شد

تهران- ایرنا – بر اساس اعلام شرکت عمران شهرهای جدید از ابتدای آغاز برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تاکنون تعداد ۱۶۱ هزار و ۲۵۳ واحد در سطح شهرهای جدید جانمایی شده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، اطلاعات منتشر شده از آخرین وضعیت برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید حاکی از این است که تا پایان دی ماه امسال از ۱۹۵ هزار واحد تعهد شده برای ساخت در شهرهای جدید تا کنون ۱۶۱ هزار و ۲۵۳ واحد دارای برنامه و جانمایی شده و ۳۳ هزار و ۷۴۷ واحد در حال جانمایی هستند.

براساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته، این پروژه در سه بخش خودمالکی با تعهد ساخت، مشارکت (مشارکت در ساخت واحد مسکونی و مشارکت در محله سازی) و همچنین آماده سازی در حال اجراست که در ۲۱ شهر جدید موجود تا کنون ۲۰ هزار و ۵۷۱ واحد در قالب خودمالکی، ۱۱ هزار و ۵۰۵ واحد تحت عنوان مشارکت و ۳۰ هزار و ۱۰۴ واحد در قالب پروژه های آماده سازی شروع و یا در شرف اجرا هستند.

بر اساس آخرین آمار گزارش شده اکنون عملیات اجرایی تعداد ۶۲ هزار و ۱۸۰ واحد در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید آغاز و ۹۹ هزار و ۷۳ واحد در شرف اجرا هستند.

طبق برنامه‌ریزی اولیه ۲ هزار۵۲۲ واحد برای شهر جدید اندیشه، ۲۵هزار ۳۲۷ واحد برای شهر جدید پرند، ۱۹هزار واحد برای شهر جدید پردیس، ۲۱هزار واحد برای شهر جدید هشتگرد،۱۸ هزار واحد برای شهر جدید فولادشهر، ۲۱هزار واحد برای شهر جدید بهارستان، ۲۵۰۰ واحد برای شهر جدید مجلسی، ۱۵هزار ۴۰۰ واحد برای شهر جدید گلبهار، ۵۰۰ واحد برای شهر جدید بینالود، ۲۵۰۰۱ واحد برای شهر جدید صدرا، ۱۷هزار واحد برای شهر جدید سهند، ۲۲۵۰ واحد برای شهر جدید عالیشهر، ۴هزار۸۰۰ واحد برای شهر جدید سیراف، ۶هزار ۳۰۰ واحد برای شهر جدید مهاجران، ۶۱۰۰ واحد برای شهر جدید امیرکبیر، ۳۰۰ واحد برای شهر جدید علوی، ۲۰۰ واحد برای شهر جدید شیرین شهر، ۱۰۰ واحد برای شهر جدید رامین، ۲۰۰ واحد برای شهر جدید رامشار، ۴۵۰۰ واحد برای شهر جدید تیس و ۳۰۰۰ واحد برای شهر جدید ایوانکی در این برنامه در نظر گرفته شده و در تعهد ساخت آن ها قرار گرفته است.