اجرای ۵۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «غلامرضا صالحی»‌ در بیان جزئیات اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط آن بنیاد در شهرها و روستاها، افزود: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها، ۵۸۷ هزار و ۳۰۰ واحد وارد فاز اجرا شد که از این میزان، ۲۰۰ هزار واحد در مناطق شهری و روستایی (به تعداد ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد در شهرها و بیش از ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ واحد در روستاها) تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه‌داد: هم‌اکنون ۳۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها در حال اجراست که پیشرفت‌های فیزیکی متفاوتی دارند.

صالحی بیان‌داشت: امسال با افزایش میزان تسهیلات و رقم آن از ۲۰۰ هزار واحد به ۳۵۰ هزار واحد، انتظار می‌رود تا بنیاد مسکن بتواند به تعهد خود در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جامه عمل بپوشاند.

۲۳۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان ساخت مسکن در روستاها واگذار شد

وی درباره برنامه بنیاد مسکن برای تامین زمین نیز توضیح‌داد: موضوع تامین و تملک اراضی روستایی و شهری در حال انجام است. تا امروز حدود ۲۳۰ هزار قطعه زمین نهایی شده است و مصوبه‌های شورای مسکن و شورای برنامه‌ریزی و کمیته تصویب را گذرانده است. همچنین یک میلیون قطعه زمین شناسایی شده است که به‌زودی تعیین‌تکلیف خواهد شد و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

صالحی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳ یک میلیون قطعه زمین برای فاقدان مسکن در روستاها نهایی خواهد شد.

به گفته وی، در شهرها میزان اجرای نهضت ملی مسکن به این ترتیب است که نزدیک‌به ۲۰۳ هزار پروژه معرفی شده و تا امروز ۱۷۱ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است.

صالحی افزود: در بخش شهری ۱۱۶ هزار واحد وارد مرحله فونداسیون شده است.