احداث ۵ بیمارستان جدید در سال جاری آغاز می شود

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «علی نبیان» در خصوص برنامه امسال سازمان مجری برای آغاز به اخداث بیمارستان ها در کنار تکمیل بیمارستان‌ها، گفت : آغاز احداث ۵ بیمارستان در برنامه سال جاری سازمان مجری قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیمارستان‌هایی که در برنامه احداث قرار دارند را شامل بیمارستان ۳۵۰تختی بهارستان تهران، توسعه بیمارستان ۱۰۰ تختی تاکستان، بیمارستان ۲۲۰تختی پرند، بیمارستان ۱۰۰ تختی عسلویه و بیمارستان ۳۰۰ تختی بهارستان اصفهان عنوان کرد.

نبیان افزود: مشاوران بیمارستان‌های ۳۵۰ تختی بهارستان تهران و تاکستان انتخاب شدند و در مرحله تکمیل مطالعات، انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرائی است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی خاطرنشان کرد: بیمارستان‌های بهارستان اصفهان و پرند از جمله پروژه‌های هستند که که ۵۰ درصد هزینه ساخت آنها از منابع عمومی دولت و ۵۰ درصد از محل تهاتر اراضی شهرهای جدید پرند بهارستان و پرند تامین خواهد شد.