افزايش ۲۰ درصدی اعتبارات مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ عملکرد و فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و در دور جدید مدیریتی این سازمان از آبان ۱۴۰۰ تا کنون، در تمامی ابعاد صف و ستاد، بیانگر ایجاد یک نهضت بزرگ خدمت رسانی، تحولات فرآیندی و اجرای رویداد‌های مهمی است که به مدد فضای ایجاد شده، جهشی بزرگ در آمار و ارقام عملکردی و گسترش تعاملات سازمان ثبت با دستگاه‌های متعدد اجرایی ایجادشده و این ظرفیت ها، فضای مناسبی را برای ادامه برنامه‌ها مهیا کرده است.

توسعه مدیریت و منابع

اعتبارات مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لایحه سال ۱۴۰۲ معادل ۹.۸۸۰ میلیارد تومان بوده که شامل ۵.۹۴۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۳.۱۴۲ میلیارد تومان تملک دارائی‌های سرمای‌های است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰ درصد رشد داشته است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با پیگیری‌های مستمر و ارائه مستندات مربوط، درآمد حاصل از نیم عشر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (حق الاجرا) و حق مزایده ‏- با وجود سابقه مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در دهه‌های اخیر با این امر‏- در ردیف جداگانه‌ای با درآمد مصوب ۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی و ۴۸۰ میلیارد تومان شامل ۱۶۸ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای و ۳۱۲ میلیارد تومان در بخش تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یافته است.

مجموع تخصیص دریافتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ با بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به تخصیص مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۳۷۵ میلیارد تومان شامل ۲.۵۴۳ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای و ۸۳۲ میلیارد تومان در بخش تملک دارائی‌های سرمایه‌ای است.

با بهره برداری از ۲۲ طرح عمرانی دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۱، که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها در یکساله اخیر و از دی ماه سال ۱۴۰۰ به بعد و صرفاً با تلاش و رایزنی‌های ویژه مدیران و کارشناسان این سازمان و از محل اعتبارات اخذ شده بی سابقه به مبلغ بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از سازمان برنامه و بودجه کشور اجرایی شده است.

با احتساب تعداد ۱۲ طرح بهره برداری شده در هفته قوه قضاییه، ۷ طرح ساختمانی ایجاد نمایندگی ثبتی در استان سیستان و بلوچستان که جزو اوامر و مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه در اسفند سال ۱۴۰۰ به این استان بوده تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و همچنین ۱۰ طرح عمرانی دیگر که به شرط تأمین اعتبار، امکان بهره برداری از آن‌ها نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ میسر است، تعداد طرحهای بهره برداری شده و آماده بهره برداری این سازمان در یک اقدام بی سابقه، تا پایان سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ پروژه خواهد رسید.