افزایش وام ودیعه مسکن برای این افراد

مسعود گنجی ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه اختیار ساخت خوابگاه های متاهلی به دانشگاه ها واگذار شده است، گفت: بر اساس ماده ۷ ( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) تصمیم گیری در خصوص ساخت خوابگاه های متاهلی به دانشگاه ها واگذار شده است بنابراین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم وظیفه ای در این زمینه ندارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد: بر اساس قانون دانشگاه ها موظف هستند ۱۰ درصد از تملک دارایی و ۱۰ درصد هم از درآمدهای اختصاصی خود را به ساخت خوابگاه های متاهلی اختصاص بدهند.

دکتر گنجی اظهار کرد: صندوق رفاه دانشجویان اقداماتی را برای تجهیز خوابگاه های دانشجویی انجام می دهد و پس از ساخت خوابگاه ها از سوی دانشگاه ها اقداماتی نظیر هماهنگی یا تجهیز این مراکز به صندوق واگذار می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر اینکه مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویان در سال تحصیلی جدید افزایش می یابد، افزود: طی سال های گذشته مبلغ این وام افزایش یافته است به طوری که در حال حاضر مبلغ ودیعه وام دانشجویی در تهران ۳۵ و در شهرستان ها ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص زمان ثبت نام وام های دانشجویی نیز خاطرنشان کرد: ثبت نام وام های دانشجویی با دو نوع “وام شهریه” و ” وام تحصیلی” که حجم بیشتری از تقاضاها را به خود اختصاص می دهند تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد. و ثبت نام وام های ضروری و ودیعه مسکن نیز از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.