الزام شهرداری‌ها به صدور پیش پروانه طرح ملی مسکن/تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و بانک مرکزی برای تامین مالی مسکن

معاون وزیر راه از تشکیل کارگروه مشترک با بانک مرکزی برای تهیه بسته مالی تولید مسکن خبر داد و گفت:این بسته طی یک ماه تهیه و به شورای‌عالی مسکن ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده با یادآوری این‌که در نشست اخیر شورای عالی مسکن، پیشبرد پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مورد تاکید قرار گرفت، اظهار کرد: در این نشست مقرر شد شهرداری‌ها برای تسریع در پروژه های طرح ملی مسکن همراهی کنند و  ابتدا پیش پروانه صادر کرده و متعاقب آن پروانه اصلی ساختمان صادر شود تا  در این فاصله کارهای قانونی مسکن ملی انجام شود.

وی یادآور شد: همچنین مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی تشکیل شود و ظرف یکماه بسته مالی برای طرح های تولید مسکن تهیه و به شورای عالی مسکن ارایه شود.

وی بیان کرد: تامین مصالح اصلی ساختمان توسط وزارت صمت و نحوه واگذاری اراضی وزارت راه و شهرسازی به طرح ملی مسکن از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی مسکن بود.