بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه زیربنایی و روبنایی در شهرهای جدید

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، مهمترین اقدام دولت از ابتدای دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) در بخش مسکن توسط معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح شد که از جمله مهمترین آنها، بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه‌های روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید به میزان یک میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۳۰ مترمربع و تکمیل پروژه سیگنالینگ قطار برقی (دو خطه) گلشهر به شهر جدید هشتگرد به میزان ۲۶ کیلومتر قابل ذکر است.

تامین زمین برای ساخت بیش از یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد نهضت ملی

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین اقدامات انجام شده در بخش مسکن شامل تدوین برنامه تفصیلی تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف کشور و تامین زمین به استعداد یک میلیون و ۷۸۵‌هزار و ۴۴ واحد مسکونی است.

به همین منظور تعداد ۴۴۲ هزار و ۹۴۸ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد دارای پروانه ساختمانی و تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۰۱ واحد اتمام فوندانسیون انجام شده است.

همچنین تعداد ۳۷ هزار و ۷۳۶ واحد مسکونی به بانک مسکن برای اخذ تسهیلات کم‌بهره در حوزه بازآفرینی شهری (نوسازی مسکن) معرفی و تاکنون قرارداد ۱۹ هزار و ۸۴۲ واحد مسکونی منعقد شده است.

بررسی و ابلاغ ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی برای نهضت تولید مسکن

از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان خرداد ۱۴۰۲، معادل ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی درباره نهضت تولید مسکن به میزان حدود ۲۰ هزار و ۲۸۶ هکتار شامل ۹۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به مساحت ۱۷ هزار و ۳۹۸ هکتار و ۲۵۰ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۸۸۸ هکتار اخذ شده است.

بررسی و ابلاغ ۱۹۵ مصوبه عام شورای‌عالی شهرسازی و معماری

اخذ ۱۹۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل ۶۰ مصوبه طرح جامع، ۲۰ مصوبه سیاستگذاری و ضابطه‌گذاری، ۹۵ مصوبه مغایرت اساسی، هفت پادگان و اراضی نظامی، ۱۲ طرح ویژه و یک فرادست از دیگر اقداماتی است که در بخش مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم تاکنون انجام شده است.

تکمیل ۴ پروژه بیمارستانی در دولت سیزدهم

بر اساس این گزارش، چهار بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین شهید رجایی گچساران با ظرفیت ۱۴۲ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵خرداد مهدی‌شهر با ظرفیت ۹۹ تخت و بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۳۱۳ تخت در این مدت تکمیل شد.