تامین زمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب صنعت‌شهرها تا پایان سال

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «ارسلان مالکی» تفاهم با صنایع بزرگ و شرکت‌های صنعتی برای تامین زمین و ساخت مسکن کارکنان آن‌ها را یکی از روش‌های سودمند در تامین اراضی نهضت ملی مسکن دانست و اظهار داشت: تا کنون زمین با ظرفیت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب صنعت شهرها تامین شده است و ۵۰ هزار واحد دیگر نیز در شرف امضای تفاهم‌نامه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به مزایای این طرح، گفت: در طرح صنعت‌شهرها، مدیریت ساخت بر عهده صنایع قرار می‌گیرد و به این ترتیب صنایع به دولت در ساخت و تامین مسکن کمک می‌کنند.

مالکی، مزیت دیگر را استفاده از تسهیلات صنایع برای مسکن کارکنان در طرح نهضت ملی مسکن برشمرد و گفت: شرکت‌ها و صنایع در تهیه طرح مشارکت می‌کنند و با توجه به ذائقه کارکنان و توان تخصصی خود از مرحله تهیه تا ساخت را بر عهده می‌گیرند.

ساخت واحدهای ویلایی برای کارگران در یزد

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه تامین ۵۰ هزار واحد دیگر با صنایع به‌زودی امضا می‌شود، افزود: به‌تازگی در یزد ساخت واحدهای ویلایی برای کارگران صنایع آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه سهم تامین زمین برای کل پروژه مسکن مهر در سازمان ملی زمین و مسکن ۵۰۰ هزار واحد بود، تامین زمین برای ۱۰۰ هزار واحد فقط در یک بخش یا صنف تاکنون عدد خوبی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره استفاده از اراضی بانک‌های دولتی برای تامین زمین در نهضت ملی مسکن، گفت: اموال بانک‌ها شامل دو بخش می‌شود که دسته نخست، سرمایه خودِ بانک بوده و متعلق به دولت است که اگر در این حوزه زمینی و ملکی شناسایی شود، برای طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مالکی افزود:‌ دسته دوم، اراضی خریداری شده از منابع و سپرده‌های مردم است که مشمول قانون اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی نمی‌شود. بنابراین اینکه اموال و اراضی از چه محلی خریداری شده مهم است.

وی گفت: هنوز اقدامی درباره شناسایی اراضی متعلق به دولت در بانک‌ها انجام نشده است.