تراکم ساخت و ساز در شهر قیام دشت ۲ طبقه افزایش یافت

حسین سبحانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تراکم در این شهر از ۱۲۰ به ۱۸۰ و در صورت تجمیع تا ۲۴۰ درصد افزایش یافت و شهروندان می توانند جهت دریافت مجوز ساخت به شهرداری مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی قیامدشت خاطرنشان کرد: افزایش طبقات قبل از این ابلاغ کوچه های هشت متری قیامدشت ۲ طبقه بود و تراکم ۱۲۰ داشت؛ شورا و شهرداری ۲ سال پیگیر افزایش طبقات بودند که استان جدیدا موافقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیشتر ۱۲۰ درصد تراکم برای ساختمان سازی در شهر قیامدشت اجازه ساخت داده می شود که این میزان تراکم مردم را برای ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده ترغیب نمی کرد.

به گزارش ایرنا، شهر قیامدشت با جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر مرکز بخش خاوران است که در ۱۵ کیلومتری جاده امام رضا (ع) و در انتهای جنوب شرقی حریم منطقه ۱۵ شهرداری تهران واقع شده است.

قیامدشت تا قبل از سال ۹۶ در خارج از محدوده قانونی شهر تهران قرار داشت و از خدمات شهرداری منطقه ۱۵ تهران استفاده می کرد، از سال ۹۶ که به شهر تبدیل شد دارای شهرداری مستقل و در محدوده شهرستان ری قرار دارد.