تشریح جزئیات افزایش مالیات مسکن و خانه‌های خالی

جزئیات افزایش مالیات مسکن و خانه‌های خالی در بودجه 1402 مشخص شد.
در بودجه ۱۴۰۲، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی تقریبا دوبرابر شده است؛ این درحالی است که در سال گذشته وصولی مالیات از خانه‌های خالی ناچیز بوده است.

آمارها نشان داده است که مالیات خانه‌های خالی که در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشته است نسبت به خانه‌های خالی موجود تقریباً صفر بوده است و این موضوع دوباره در بودجه ۱۴۰۲ نیز دیده شده است.

هرچند که در شناسایی خانه‌های خالی دولت‌ها موفق نبوده‌اند و تاکنون نیمی از خانه‌های خالی اعلام شده خالی نبوده است و این امر باعث می‌شود تا شناسایی خانه‌های خالی با مشکل رو به رو شود.

وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.

آمار هشت ماهه نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان رسیده است.