تشکیل کارگروه مشترک برای تفویض اختیارات اجرای نهضت ملی مسکن به استانداران

ایرنا – تهران – استاندار تهران از تصمیم وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور برای تشکیل کارگروه مشترک به منظور مرور مسئولیت‌ها و افزایش تقویض اختیارات استانداران در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی،علیرضا فخاری با اشاره به برگزاری جلسه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور با استانداران که با حضور وزرا و معاونین برگزار شد، گفت: در این جلسه موضوعات مربوط به حوزه طرح نهضت ملی مسکن، عوامل پیش برنده، بازدارنده و عوال مستعد که می تواند به رفع موانع در حال و آینده کمک کند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: تنوع موضوعات مطرح شده حاکی از آن بود که باید طرح نهضت ملی مسکن با ویژگی‌های مختص آن تجدید نظر شود و فعالیت متمرکز استانداران و اختیاراتی که از قبل برای آن‌ها تعیین شده بود، مورد بازبینی قرار گیرد.

استاندار تهران گفت: به همین منظور مقرر شد کارگروه مشترکی بین وزارت کشور و راه و شهرسازی برای بازنگری اختیارات مدنظر استانداران در این طرح و افزایش این اختیارات تشکیل شود.

فخاری اظهار کرد: مسوولیت استانداران در انجام ماموریت مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به صورت واضح مطرح شده و نشان داد که سایر دستگاه‌ها و سازمانها همسو به مسائل مربوط به طرح نهضت ملی مسکن ورود جدی نداشتند.

وی ادامه داد: این امر نیازمند تجدید نظر و بازنگری در تعیین سیاست‌ها و قوانینی است تا زمینه برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با عنوان آن همگام و همسو شود، به همین منظور از سوی وزارت کشور و راه و شهرسازی برای تعیین میزان اختیاراتی که باید به استانداران تفویض شود تصمیم‌گیری خواهد شد.

فخاری تاکید کرد: استانداران مسوول و نماینده عالی دولت در سطح استان‌ها هستند و باید بتوانند به وکالت از دستگاه‌های ذیربط تصمیم‌گیری لازم را برای اداره حوزه استان خود داشته باشند.