تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای منطقه در زمینه طراحی ساختمان

به گزارش ایرنا از سازمان نظام مهندسی ساختمان، «بهروز فرح شیرازی» افزود: به‌زودی در همایشی که در سطح ملی و در جنوب کشور در حال برنامه ریزی است، درباره زوایای مختلف صادرات خدمات طراحی بحث و بررسی می شود و با تشکیل کارگاه های آموزشی تلاش می شود که جامعه مهندسی کشور بیشتر با این موضوع آشنا شوند.

وی اظهار داشت: کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان با مطالعه بازار، تمرکز خود را بر تولید و ارائه خدمات طراحی معطوف کرده است.

فرح شیرازی بیان‌داشت: تولید خدمات طراحی، نیازمند دانش چگونگی تولید خدمات طراحی مورد نیاز کشورهای هدف است و سازمان نظام مهندسی ساختمان در جایگاه تسهیل گر، خود را متعهد به فراهم کردن زمینه های شناسایی نیاز بازارهای هدف و آموزش هدفمند خدمات طراحی می داند که این خدمات هدفمند، برطرف‌کننده نیاز بازار هدف است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی در تولید خدمات صادرات محور، تولید خدمات طراحی است، ادامه‌داد: در این راستا جامعه هدف، اعضای حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که به عنوان جامعه بزرگ تشکیل دهنه بدنه اصلی شرکت های حقوقی شناسایی شده اند. در این بین انتظار می‌رود با توجه به توانمندی های مهندسان جوان تر این گروه پیشتاز این امر باشند.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان در پاسخ به اینکه چرا مهندسین ساختمان که متخصصین و متولیان تولید خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی هستند در صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت چندانی نداشته اند، اظهار داشت: با توجه به کار کارشناسی انجام شده در کمیسیون صادرات شورای مرکزی این امر به دو دلیل محقق نشده است؛ نخست اینکه خدمات تولید شده توسط مهندسین ساختمان متناسب و منطبق بر نیاز مصرف کننده در کشور هدف نیست و دیگر اینکه صادرات یک تخصص است و مهندسین تخصصی در زمینه صادرات ندارند.

به گفته وی، تولیدات خدمات فنی و مهندسی یک محصول نهایی نیست و یک حلقه از زنجیره ساخت و ساز بوده و البته یک زنجیره ابتدایی و بنیادی آن است و از سوی دیگر مانند یک محصول فیزیکی قابل لمس نیست. بنابراین بازاریابی آن نیز تخصصی است که باید با ترکیب در رشته مهندسی و بازرگانی محقق شود.

در ادامه این جلسه، «داود دانشگر» مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هدف گذاری کمیسیون صادرات را درست و هوشمندانه برشمرد و مسیر حرکت کمیسیون را تایید کرد.

«حمزه شکیب» رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این جلسه گفت: آن گونه برنامه ریزی کنید که در نهایت کار عملیاتی و اجرایی برای مهندسین عضو ایجاد شود و اشتغال در این حوزه به یکی از درآمدهای پایدار مهندسین تبدیل شود.