توسعه مسکن به شکل افقی موجب کاهش هزینه خانوارها می‌شود

تهران- ایرنا- کارشناس مسایل اقتصادی بر این باور است که توسعه مسکن به شکل افقی (ویلاسازی و ساختمان‌های حداکثر دو طبقه) در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوارها در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.

ساسان شاه ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به فرهنگ برج سازی در سال‌های اخیر در کشور اظهار داشت: در صورتی که رویکرد و نگاه‌ها به سمت شهرنشینی غربی بوده و جریان زندگی را سلولی کنند، در این صورت برای بازی کودکان، مهمانی دادن و سپری کردن اوقات فراغت باید به محیط‌های بیرونی مراجعه کنیم.

وی اضافه کرد: بر این اساس چرخه‌های جدیدی در سبک زندگی به سبد هزینه خانوار و در عین حال به نیازمندهای اقتصادی و قیمت تمام‌شده سبک زندگی مردم اضافه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: این در حالی است که صرف‌نظر از آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی که در سبک زندگی ما می‌گذارد به نظر می‌رسد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم توسعه مسکن عمودی به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های ساخت توسعه مسکن به شکل افقی خواهد بود.

شاه ویسی در مورد توسعه افقی شهرها به جای توسعه عمودی و برج سازی بیان کرد: مهم‌ترین موضوعی که مطرح می‌شود این است که در توسعه افقی شهری آیا مزایای اقتصادی بر آن مترتب است یا خیر؟ در پاسخ این سوال خود باید گفت در صورتی که اصرار به بلند مرتبه سازی داریم، نمونه آن را در مسکن مهر نیز دیدیم که در آن رویکرد اساسی و تغییرات بنیادین در تولید پرسرعت مسکن به وجود آمد، اما درنهایت در برخی از مجموعه‌ها به این دلیل که نتوانستند سازماندهی لازم برای زمین را انجام بدهند بار دیگر مجبور به ساختمان سازی عمودی شدند.

وی ادامه داد: این در حالی است که با رویکرد اقتصاد شهری و طراحی‌های مدیریت شهری با نگاه اقتصادی به نظر می‌رسد در ابتدا باید مشخص کنیم که توسعه شهری در وهله نخست یک فرآیند پیچیده و چند وجهی است که رشد آن هم با رویکرد توسعه افقی و هم توسعه عمومی می‌تواند همراه باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مساله‌ای که از ۱۰۰ سال پیش ایجاد شده، این درگیری را ایجاد کرده که کدام یک بهتر است توسعه عمودی و یا افقی شهرها؟؛ همان‌گونه که در غرب و مشخصاً اروپای شرقی حرکت‌ها به سمت تغییر معماری شهری رفته و بلندمرتبه‌سازی حاکم شد، از این جهت که نیروی انسانی از حاشیه به متن آورده شود. در نهایت این اقدامات سبب شد تا سبک زندگی جدیدی ایجاد شود و آپارتمان‌های چندوجهی با این دیدگاه که به دنبال کاهش هزینه‌ها هستیم را به وجود آوردند.

شاه ویسی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهم‌ترین وجه چنین اقدامی این بوده که هزینه‌های مستقیم اجرای آن ازجمله کمبود زمین و یا کاهش هزینه‌های تاسیساتی مدنظر قرار گرفته و توجهی به هزینه‌های غیرمستقیم آن نشده است.

وی توضیح داد: درنهایت در این سبک از آپارتمان سازی چنین بیان می‌شود که به دنبال مدل سازی مشخصی در کنار رشد افقی هستیم تا افراد بیشتری در سطح کمتری بتوانند از آن برخوردار شوند، این در حالی است که بعدها زمانی که هزینه‌های غیرمستقیم و تاثیراتی که در روابط خانواده‌ها و تعارضاتی در تربیت فرزندان محاسبه می‌شود به این باور می‌رسند که هزینه‌های غیرمستقیم بیشتری را وارد کرده است.