دولت با تهاتر نفت به دنبال تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن است؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: اکنون پس از گذشت بیش از یک‌چهارم از عمر دولت رییسی، مقدمات تهاتر نفت در قبال اجرای پروژه‌های مسکونی فراهم شده و در اولین گام قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند.

روزنامه جهان صنعت در گزارشی به راهکار جدید دولت برای تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال پرداخته است؛ تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن!

به گزارش جهان صنعت، ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که ابراهیم رییسی پیش از انتخابات مطرح کرده بود؛ وعده‌ای با هدف صاحب خانه کردن اقشار کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن. اکنون پس از گذشت بیش از یک‌چهارم از عمر دولت رییسی، مقدمات تهاتر نفت در قبال اجرای پروژه‌های مسکونی فراهم شده و در اولین گام قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند.

این روزنامه در ادامه نوشته است: نزدیک به یک سال قبل دولت و مجلس به بررسی چارچوبی برای تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه‌وشهرسازی پرداختند؛ یکی از این برنامه‌ها طرح نهضت ملی مسکن است. به نظر می‌رسد اخیرا اولین قدم‌ها برای اجرای این هدف با تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان برداشته شده و به زودی این رقم به این پروژه تزریق می‌شود.