رکود صنعت ساختمان در مرداد ماه۹۹

نتایج آماری از فعالان ساختمانی نشان می دهد که شامخ ساختمان ۵۲.۹۴بوده است که نشان‌دهنده ثبات رو به بهبود وضعیت صنعت ساختمان در مردادماه نسبت به ماه قبل است.

 

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی‌های آماری نشان می دهد که عدد شامخ کل در مردادماه نسبت به ماه قبل تفاوت محسوسی نداشته و تنها با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، عدد ۵۲.۹۴ را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، میزان فعالیت های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل روند تقریبا ثابتی داشت. با توجه به نزدیکی به شهریور و انتظار رونق برخی فعالیت های ساختمانی در این ماه طبق روال سنوات گذشته، میزان سفارشات جدید افزایش یافت. لذا مواد اولیه بیشتری نیز خریداری شد و سرعت انجام سفارشات نیز کمی بیشتر شد.

میزان فروش نیز روند رو به رشد یافت و میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز اندکی افزایش یافت. قیمت خرید مواد اولیه در مصالح عمده ساختمانی اوایل ماه افزایش و سپس اندکی کاهش یافت.

بنابر اظهار برخی فعالان، قیمت مواد اولیه در مجموع نسبت به ماه قبل روند با ثباتی داشت اما برخی دیگر معتقد بودند قیمتها در مقایسه با ماه گذشته روند افزایشی داشته است، اما به طور کلی عدد شامخ کمتری نسبت به ماه گذشته برای این مولفه به ثبت رسید (که نشان می دهد نسبت تعداد موارد اعلام شده افزایش قیمت به کل پاسخ دهندگان، در مرداد از تیر ماه اندکی کمتر بوده است.)

به دلیل موجود نبودن برخی مواد اولیه در بازار یا عدم فروش به دلیل نوسانات قیمت، میزان کارهای معوق و ناتمام کمی افزایش یافت. صادرات که در ماه های گذشته با چالش های زیادی مواجه بود این ماه کمی در جهت بهبود پیش رفت. هرچند بنا بر اظهار برخی از فعالان این حوزه قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشت و آنها متناسب با افزایش قیمتها ناچار به افزایش قیمت فروش خود شدند، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، در مجموع قیمت فروش نسبت به ماه گذشته روند افزایشی نداشت و عدد شامخ کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرد.

مصرف حامل های انرژی نیز در این بازه زمانی تغییر چندانی نداشت. با عنایت به افزایش سفارشات و دیگر شرایط موجود، در مجموع فعالان این حوزه نسبت به بهبود فعالیتهای کسب و کار خود در شهریور ماه ابراز امیدواری کردند.

یادآور می شود، صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

در بخش مسکونی، طبق گزارش بانک مرکزی، میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور)  با ۹۱۰۰ واحدمسکونی، نسبت به ماه قبل ۳۵.۴ درصد کاهش یافت. قیمت مسکن نیز در تهران با متوسط قیمت بیش از ۲۳ میلیون تومان، تورم ماهانه ۱۰.۵ درصدی را تجربه نمود. همچون چند ماه اخیر، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، عدم توازن عرضه و تقاضا و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، افزایش مجدد قیمت مسکن را پدید آورد.

در بخش های عمرانی کماکان پیشرفتی در میزان فعالیتها گزارش نشد. پیمانکاران بزرگ صنعت ساختمان نیز میزان فعالیتها را به طور کلی برابر با ماه قبل گزارش کردند.