ساخت ۱۰۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «علیرضا جعفری» با تشریح روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، افزود: مراحل اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید از ابتدای دولت سیزدهم آغاز شد که تاکنون ساخت ۱۰۷ هزار و ۸۲۰ واحد وارد فاز اجرایی شده است و برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی گام سوم این طرح در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای آغاز شده در شهرهای جدید ۱۳ درصد است.

جعفری، تکمیل واحدهای مسکونی مهر در شهرهای جدید را بخش دیگری از تعهدات و فعالیت‌های شهرهای جدید برشمرد.

به گفته وی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی از دیگر الزامات شرکت عمران شهرهای جدید است که در راستای ارتقای سطح زندگی شهروندان شهرهای جدید در دستور کار بوده و در این زمینه مجموعه اقدامات مناسبی انجام شده است.

شرکت عمران شهرهای جدید متعهد شده است در صورت وجود تقاضا، ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید احداث کند.