ساخت ۱۴۵ هزار واحد شهری نهضت ملی توسط بنیاد مسکن اجرایی شد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «حمیدرضا سهرابی» گفت: هم اکنون ۱۴۵ هزار و ۵۶۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وارد فاز اجرایی شده است.

وی اضافه‌کرد: از تعداد کل واحدهای نهضت ملی که توسط بنیاد مسکن در شهرها وارد فاز عملیاتی شده، به ۷۵ هزار واحد زمین تحویل شده است.

سهرابی افزود: همچنین از این میزان واحد نهضت ملی در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد مسکن، نزدیک‌به ۱۱۰ هزار واحد پروانه ساختمانی گرفته‌اند و ۹۵ هزار و ۳۲۰ واحد در مرحله فونداسیون قرار دارند.

به گزارش ایرنا، بنیاد مسکن تعهد کرده است تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن نهضت ملی را اجرایی کند که بخشی از آنها در شهرهای تحت مسوولیت بنیاد و بخشی نیز در روستاها احداث می‌شود.