ساخت 27 شهرک جدید در نهضت ملی مسکن

به گزارش منیبان، ارسلان مالکی، با اشاره به تأمین زمین نهضت ملی اظهار داشت: تاکنون 34 هزار هکتار اراضی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی تعیین تکلیف و در اختیار سازندگان قرار گرفته است.

مالکی با اشاره به اراضی که در مرحله الحاق قرار دارند، گفت: هم اکنون 24 هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در مراحل مختلف الحاق قرار دارند و 5.3 هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها نیز به نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده‌اند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: هم اکنون طرح ساخت 27 شهرک جدید در اراضی یاد شده مراحل مختلف کارشناسی خود را پشت سر می‌گذارند تا به طرح نهضت ملی مسکن اضافه شوند.

وی ادامه داد: تمامی ظرفیت‌ها به منظور تأمین زمین در قالب استفاده از بخش خصوصی، زمین‌های بخش دولتی و شهرک‌سازی به کار گرفته شده تا تأمین زمین با سرعت به پیش برود.

مالکی با اشاره به محدودیت تأمین زمین در استان‌های شمالی و غربی کشور گفت: در استان‌های شمالی به دلیل اینکه اکثر زمین‌ها جنگل، اراضی درجه یک و دو کشاورزی و منابع طبیعی است، نمی‌توان به راحتی تأمین زمین کرد، همچنین در استان‌های  غربی عمده زمین‌ها سنگلاخی هستند، اما در این استان‌ها نیز تلاش می‌کنیم با توسعه شهرک‌سازی زمین مناسب برای نهضت ملی مسکن را تأمین کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح روش‌های ساخت مسکن گفت:‌ در ساخت مسکن شیوه‌های متنوعی به کار رفته که در آنها زمین به صورت اجاره 99 ساله و بدون دریافت هزینه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

مالکی افزود: طرح‌های مشارکت با انبوه‌سازان، واگذاری به مردم به صورت انفرادی و گروهی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها از جمله مواردی است که در ساخت نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقام مسؤول تأمین زمین را مرتبط با نهضت ملی مسکن ندانست و گفت: علاوه بر تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین زمین برای طرح‌های ایثارگران و طرح جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: هماهنگی خوبی در جهت رفع موانع تحقق هدف مسکنی دولت به وجود آمده و شورای عالی مسکن به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در این حوزه به صورت ماهانه و بعضا کمتر از یک ماه برگزار می‌شود.

مالکی افزود: در استان‌ها قرارگاه مسکن تشکیل شده و همچنین شورای تأمین مسکن نیز به رفع مسائل در این حوزه کمک می‌کند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا با سرعت بخشیدن به اجرای نهضت ملی مسکن زمینه رفع نیاز اساسی مردم را محقق کنیم.