قرارداد تسهیلاتی بیش از ۲۷۸ هزار واحد نهضت ملی در بانک مسکن منعقد شد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «عباس حسینی» اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۶۷ هزار و ۱۰۸ نفر در بانک مسکن به عنوان متقاضی مسکن افتتاح حساب کردند.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه‌داد: تعداد واحدهایی که قراردادهای تسهیلاتی آنها منعقد شده معادل ۲۷۸ هزار و ۷۷۳ واحد به میزان ۹۶ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان است.

حسینی با اعلام اینکه واریزی به حساب سازندگان از محل آورده و تسهیلات در مجموع ۸۴ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان است، توضیح‌داد: تاکنون ۴۸ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۳۶ هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان از محل آورده به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.

برپایه این گزارش، بانک مسکن یکی از بانک‌های تخصصی حوزه مسکن است که پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را از ابتدای اجرای این طرح برعهده گرفت و بخشی از پرداخت تسهیلات را از مجاری قانونی آن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط برعهده گرفت.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها مکلف شدند تا سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی خود را به بخش مسکن تخصیص بدهند.