قرارداد تسهیلاتی ۳۲۳ هزار و ۴۰۱ واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «سید عباس حسینی» روند ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن را توسط آن بانک توضیح داد و افزود: طبق آمارها تاکنون یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۴۲ نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کردند.

مدیرعامل بانک مسکن، میزان قرارداد تسهیلاتی منعقد شده در آن بانک را از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون معادل ۳۲۳ هزار و ۴۰۱ واحد به مبلغ ۱۴۰ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان عنوان کرد.

حسینی توضیح‌داد: تاکنون ۱۲۸ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده که از این میزان ۷۶ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۵۱ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان است.