قرارداد تسهیلات خودمالکی ۱۰۰ هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «سید عباس حسینی»‌ مبلغ قرارداد منعقد شده یکصد هزار و ۹۶۵ واحد را ۳۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بانک مسکن از محل تسهیلات خودمالکی تاکنون ۲۷ هزار و ۸۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز کرده است.

برپایه این گزارش، تسهیلات خودمالکی نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده نهضت ملی به مالکان و سازندگان پرداخت می‌شود.