قول‌نامه‌های دستی قابلیت پیگیری حقوقی ندارد‌

بر اساس مصوبه سران قوا، قولنامه‌های اجاره فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات بسته حمایتی سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بر مبنای تصویب سران قوا، فقط اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.‌

این منبع آگاه تاکید کرد:‌ قولنامه‌های فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.‌

به گزارش فارس، مخاطبان سامانه فارس من پیش‌ تر در قالب ثبت سوژه‌ای تحت عنوان« ثبت قرارداد اجاره‌خانه غیر از سامانه املاک جرم اعلام شود» خواستار بررسی این مسئله شده‌ بودند.