نقش دارایی‌های سمی بانک‌ها در گرانی مسکن

در شرایطی که در دنیای امروز قدرت اقتصادی از مسیر تولید می‌گذرد متأسفانه هنوز بسیاری از مجموعه‌های اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری روی تولید، به فکر دلالی در بخش زمین و ساختمان، ارز، طلا، سکه و خودرو و بخش‌هایی از این دست هستند.

کارگر آنلاین | در شرایطی که در دنیای امروز قدرت اقتصادی از مسیر تولید می‌گذرد متأسفانه هنوز بسیاری از مجموعه‌های اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری روی تولید، به فکر دلالی در بخش زمین و ساختمان، ارز، طلا، سکه و خودرو و بخش‌هایی از این دست هستند، از همین رو هر چقدر هم تولید تأمین مالی شود باز هم مشکل سرمایه ثابت و درگردش به قوت خود باقی است، زیرا برخی مجموعه‌های اقتصادی در میان خود بازار نامرئی دلالی روی بخش‌های غیرمولد به راه انداخته‌اند که قدرت خریدشان صرف حضور در این دلالی‌ها می‌شود، به طور نمونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بیمه‌ها و بسیاری از هلدینگ‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در کشور روی زمین و ساختمان به یک معضل جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. با وجودی که ایران در بعد مساحت بسیار پهناور است و اصلاً در حوزه زمین و ساختمان با هر نوع کاربری کمبودی احساس نمی‌شود، به اشتباه بسیاری از مجموعه‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر بخشی از دارایی‌های خود را به زمین و ساختمان تبدیل کرده‌اند، به طوری که تعادل نرخ زمین و مسکن به شکلی به هم خورده است که دیگر متقاضی مصرفی مسکن یا زمین حتی با کمک تسهیلات بانکی نیز توان خرید ندارد.