وام مسکن را با نصف قیمت بخرید

اقتصادآنلاین نوشت: هزینه سنگین خرید اوراق وام مسکن که در روزهای گذشته خبرساز شده بود، سرانجام باعث شد که بانک مسکن برای این موضوع فکری کرده و یک طرح جدید بدهد.

براساس طرح جدید بانک مسکن افراد می توانند اوراق وام مسکن را با نصف قیمت بخرند اما وام را در زمان کوتاه‌تر و با سود بیشتر بازپرداخت کنند.

وام مسکن را با نصف قیمت بخرید!