وام نوسازی و ساخت مسکن روستایی ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «مهرداد بذرپاش» افزود: افزایش وام نوسازی و ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان به تصویب هیات دولت رسید.

وی بیان‌داشت: میزان سود این تسهیلات پنج درصد است.

بذرپاش این مصوبه دولت را خبر خوبی برای حوزه مسکن روستایی دانست و گفت: با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن روستایی شاهد رونق بیشتر ساخت و ساز در روستاها خواهیم بود.