کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن کشور با اشاره به کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی گفت: میزان عرضه مسکن بسیار کمتر از تقاضای موجود در این بازار است و بخش تولید به هر میزان که تلاش کند به علت انباشت تقاضایی که وجود دارد، باز هم نمی‌تواند کمبود مسکن کشور را جبران کند.

 

شعار سال: فرشید پورحاجت اظهار کرد: بخش مسکن کشور متاسفانه از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد توجه و حمایت همه‌جانبه نیست و مشکلات به وجود آمده در این حوزه نیز ناشی از این بی‌توجهی‌ها است. وی با بیان اینکه ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، افزود: کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور نشان از این است که سیاست‌گذاران بخش مسکن به ویژه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند نقش خود را در مدیریت این حوزه به خوبی ایفا کنند. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: توجه و حمایت ویژه سیاست‌گذاران مسکن به این حوزه، می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات این بخش و خانه‌دار شدن مردم شود. جبران بخشی از این کمبود واحدهای مسکونی با حمایت از تولیدکنندگان بخش مسکن ممکن خواهد بود و می‌تواند تا حدودی گره‌گشای مشکلات مسکن کشور باشد. پورحاجت بیان کرد: در شرایط فعلی، میزان عرضه مسکن بسیار کمتر از تقاضای موجود در این بازار است و بخش تولید به هر میزان که تلاش کند به علت انباشت تقاضایی که وجود دارد، باز هم نمی‌تواند کمبود مسکن کشور را جبران کند. وی افزود: باید برای جبران شرایط موجود و ایجاد تناسب در زمینه عرضه و تقاضای مسکن کشور، از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و محور اصلی این برنامه‌ریزی‌ها نیز باید بخش خصوصی در نظر گرفته شود. دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن کشور گفت: ساماندهی بخش خصوص و نظارت بر بازار مسکن و برنامه‌ریزی برای این حوزه از سوی دولت می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که به جبران بخشی از این کمبود مسکن در کشور و خانه‌دار شدن مردم کمک کند.