۳۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر در دولت سیزدهم تکمیل و تحویل می‌شود

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا جعفری افزود: با رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تحویل تمام واحدهای مسکونی با کلیه خدمات زیربنایی و روبنایی، واحدهای باقیمانده مسکن مهر به متقاضیان تحویل خواهد شد.

وی تکمیل واحدهای مسکونی مهر را منوط به مشارکت متقاضیان برای تکمیل مشاعات برشمرد و افزود: بخشی از تکمیل مشاعات از جمله نصب پکیج، نصب کابینت و مواردی از این دست بر عهده مردم و باقیمانده تکمیل مشاعات بر عهده شرکت عمران شهرهای جدید است که ضرورت دارد تا همزمان با هم پیش برود و به کار سرعت بدهد.

افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس طی سال جاری

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین تا نیمه اول سال جاری ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس افتتاح می‌شود.

جعفری گفت: در کنار افتتاح این واحدها نیز ۲۸۰۰ واحد مسکن مهر در پرند آماده تحویل است که افتتاح آن به زودی اعلام خواهد شد.

تامین منابع مالی تکمیل مسکن مهر هشتگرد

جعفری در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر هشتگرد گفت: بخشی از واحدهای مسکونی مهر هشتگرد به دلیل محدودیت در تامین منابع مالی باقیمانده بود که با درایت وزیر راه و شهرسازی این واحدها نیز تعیین‌تکلیف و منابع مالی آن تامین شده است که آنها نیز در روند تسریع در تکمیل قرار دارند.

۳۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر طی دولت سیزدهم تکمیل و تحویل می‌شود

وی در توضیح تمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر بیان کرد: در مجموع از ۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر ۳۰ هزار واحد تکمیل و تحویل مردم شد و ۳۰ هزار واحد دیگر باقیمانده است که ۲۰ هزار واحد آنها در پردیس و ۱۰ هزار واحد دیگر در شهرهای جدید هشتگرد، گلهبار و سایر شهرهای جدید قرار دارد.