۴۶۶‌هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به بانک معرفی شد

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، ۲۶۶ هزار و ۸۷ واحد از سوی سازمان‌هایی همچون اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، صندوق مسکن، شهرهای جدید و غیره به بانک‌مسکن معرفی‌ شده‌اند و ۲۰۰ هزار و ۴۶۲ واحد نیز خودمالک هستند.

بانک‌ مسکن همچنین برای ۳۲۲ هزار ۶۴۶ ساخت واحد مسکونی در قالب ۴۹ هزار و ۶۰۲ پروژه قراردادی افزون بر یک میلیون و ۳۶۳ هزار میلیارد ریال با سازندگان به امضا رسانده و مبلغ بیش از ۷۴۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال نیز بابت سهم الشرکه بانک برای ساخت واحد مسکونی به متقاضیان پرداخت کرده است.

از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون متقاضیان تعداد یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۳۳ فقره حساب در شعب بانک‌مسکن افتتاح کرده‌اند.