هیات دولت با افزایش حق مسکن موافقت کرد ؛ آخرین تصمیم برای حقوق کارگران

هیات دولت با افزایش حق مسکن کارگران برای سال‌جاری موافقت کرد. بر این اساس، حق مسکن کارگران با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۰۰ هزار تومان برای کارگران رسید. این در حالی است که در سال ۹۵، حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود و در طول سال‌های اخیر به دلیل عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از شاخص قیمت‌ها، این قلم دستمزد کارگران در مسیر افزایشی قرار گرفت. با این تصمیم، تقریبا حقوق حداقلی‌بگیران نسبت به سال گذشته در حدود ۴۴ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد.
کارگر آنلاین : هیات دولت با افزایش حق مسکن کارگران برای سال‌جاری موافقت کرد. بر این اساس، حق مسکن کارگران با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۰۰ هزار تومان برای کارگران رسید. این در حالی است که در سال ۹۵، حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود و در طول سال‌های اخیر به دلیل عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از شاخص قیمت‌ها، این قلم دستمزد کارگران در مسیر افزایشی قرار گرفت. با این تصمیم، تقریبا حقوق حداقلی‌بگیران نسبت به سال گذشته در حدود ۴۴ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد.