اتفاق نظر همگانی برای لغو قیمت گذاری دستوری سیمان

هم زمان با آغاز عرضه و ورود سیمان به عنوان محصولی استراتژیک به بازار شفاف و غیردستوری بورس کالا، تلاش هایی هرچند ناموفق و محدود در جهت قطع این ارتباط و بازگشت آن به روال قبل صورت گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مزایای طرح لغو قیمت گذاری دستوری سیمان کاملا غیرقابل انکار است، به طوری که تمامی نهادهای سیاست گذار و اجرایی اعم از وزارتخانه صمت، مجلس شورای اسلامی و ارگان های صنفی و دست اندرکاران صنعت سیمان، همگی بر لزوم شفاف سازی و خروج این کالا از نظام قیمت گذاری ناعادلانه که تاثیری منفی بر فرایند توسعه، رشد و موفقیت صنعت سیمان در چند سال اخیر داشته است، تاکید داشته و حامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مسیر عرضه کل سیمان تولید شده کشور در بورس کالا هستند