اجرای نهضت مسکن ملی در بافت فرسوده به نفع مردم است

صفر جوانمردی روز جمعه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ساخت و ساز در خارج از شهر یا شهرهای جدید نیاز به تامین زیرساخت ها، راه و شهرسازی، حمل و نقل و خدمات شهری است که این موارد بسیار هزینه بر است و هزینه ساخت در هر متر مربع ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای مصرف کنندگان، تمام می شود.

وی ادامه داد: با ساخت و ساز در بافت فرسوده و احیای این بافت به شدت، سهم متقاضیان در هزینه های ساخت مسکن کاهش پیدا می کند و سرعت اجرای نهضت ملی مسکن افزایش می یابد.

کارشناس حوزه حوزه مسکن با اشاره به بسته های پیشنهادی انبوه سازان در سرعت بخشی به نهضت ملی مسکن گفت: این پیشنهادها و تعامل با وزارت راه و شهرسازی، بیانگر یک اراده ملی در رفع مشکلات نهضت مسکن ملی است.

وی عنوان کرد: اکنون انبوه سازان آمادگی دارند با تمام توان همراه دولت در حل مشکلات مسکن قدم بردارند و از این طریق مردم را در صاحبخانه شدن یاری کنند.

جوانمردی تاکید کرد: در اجرای طرح مسکن ملی دولت می تواند متصدی اجرا نباشد و کار را به انبوه سازان و بخش خصوصی واگذار کرده و برای تامین بخشی از منابع مالی از بسته های تهاتری در قالب زمین یا مشارکت استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: دولت با این امر می تواند در تامین مالی و اجرای طرح مسکن ملی تسریع ایجاد کند و تزریق وام را کاهش دهد که در نهایت کاهش تسهیلات منجر به کاهش نقدینگی و کنترل تورم می شود.