افتتاح حساب ۶۲۲ هزار و ۴۸۵ نفر متقاضی طرح نهضت ملی در بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن گفت: ۶۲۲ هزار و ۴۸۵ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در خصوص روند افتتاح حساب، واریز وجه و پرداخت تسهیلات به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: آمارها حاکی است که ۶۲۲ هزار و ۴۸۵ نفر متقاضی پذیرفته شده طرح نهضت ملی مسکن نزد بانک افتتاح حساب کردند.

مدیرعامل بانک مسکن از واریز ۲۱ هزار و ۴۰۶ میلیاردتومان وجوه توسط متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

شایان مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان را از محل آورده متقاضیان و همچنین محل تسهیلات ۲۷ هزار و ۴۰۴ میلیاردتومان برشمرد و توضیح داد: از مجموع واریزی به حساب سازندگان، ۱۱ هزار و ۲۴۶ میلیاردتومان از محل آورده متقاضیان و ۱۶ هزار و۱۵۸ میلیاردتومان نیز از محل تسهیلات است.

به گفته وی، تاکنون ۳۳۳ هزار و ۶۶ واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده است که بانک تاکنون با ۱۳۳ هزار و ۸۶۳ واحد به مبلغ ۴۵ هزار و ۲۶۸ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.