الحاق پهنه ۲۱۹ هکتاری در سنندج برای تامین زمین مسکن ملی

به گزارش ایرنا، جهانگیر الیاسی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در سنندج اظهار کرد: در راستای تامین زمین لازم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان به ویژه در شهر سنندج اقدامات خوبی انجام شده که پهنه ۲۱۹ هکتاری شمال شهر سنندج از جمله این موارد است.

وی افزود: پس از انجام مطالعات و پیشنهاد این اداره کل برای الحاق این محدوده به محدوده شهر سنندج، این طرح در جلسه کارگروه امور زیربنایی توسعه روستایی و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان اضافه کرد: با تصویب الحاق ۲۱۹ هکتار در این جلسه و تصویب نهایی آن در شورای عالی شهرسازی و معماری، زمین مورد نیاز حدود هشت هزار نفر دیگر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر سنندج، تامین خواهد شد.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهر سنندج گفت: در سنندج تعهد ما برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی ۱۲ هزار و ۸۹۱ واحد است که برای این سهمیه ۶۹ هزار و ۶۳۴ نفر ثبت نام کرده و ۳۰ هزار و ۴۷۸ نفر تایید شده نهایی واجد شرایط داریم.

الیاسی ادامه داد: در سنندج سه هزار و ۶۱۹ نفر تخصیص پروژه شده‌اند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و الحاقات مورد نظر، زمین تمام متقاضیان تامین خواهد شد.