بار سنگین هزینه‌های شهرداری بر دوش بازار مسکن

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار مسکن نسبت به افزایش هزینه‌ها تا ۲۰ درصد به دلیل تحمیل هزینه‌های شهرداری بر ساخت‌و ساز خبر داد و گفت:اکنون شهرداری دخالت مستقیم در تعیین قیمت مسکن دارد اما در موضوع توسعه مسکن پاسخگو نیست.

«فرشید ایلاتی» روز دوشنبه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به برنامه‌های دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی افزود: در موضوع ساخت مسکن چندین دستگاه دخیل هستند.

وی با اشاره به سم شهرداری در تسهیل‌گری ساخت مسکن و در مقابل افزایش قیمت مسکن ادامه داد: به دلیل مدل درآمدی شهرداری‌ها که به درآمدهای حوزه ساخت و ساز وابسته هستند باید برنامه ریزی شود که وابستگی بودجه شهرداری به ساخت و ساز کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا وقتی شهرداری به درآمد صدور پروانه ساختمانی و غیره وابستگی دارد، هزینه‌های ساخت مسکن در شهرها نیز رو به افزایش است. اکنون بخش مهمی از هزینه‌های ساخت در شهرها به دلیل صورت حساب‌های شهرداری است.

ایلاتی ادامه داد: دولت اگر بتواند جایگزینی برای شهرداری‌ها در نظر بگیرد مثل درآمدی که از طریق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است، یا شهرداری را در سایر مالیات‌های دیگر در حوزه مسکن شریک کند،این امر باعث می‌شود شهرداری‌ها در حوزه مسکن مسئولیت پذیر شوند.

این کارشناس بازار مسکن گفت: اکنون شهرداری دخالت مستقیم در تعیین قیمت مسکن دارد و از سوی دیگر با فروش تراکم موجب افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف شهری می‌شوند و از طرفی مسئولیتی در قبال کمبود مسکن یا قیمت بالای آن ندارند.

به اعتقاد ایلاتی، دولت باید طوری سیاست گذاری کند که شهرداری‌ها هم اختیارات لازم را داشته باشند و هم از بازار مسکن متنفع شوند. برای مثال بخشی از درآمد مالیاتی را از بازار مسکن در اختیار شهرداری قرار دهیم و در مقابلش از شهرداری تکلیف بخواهیم و آن را موظف کنیم تا در خصوص افزایش موجودی و یا کاهش موجودی مسکن و توسعه مسکن پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: افزایش هزینه‌ها در بازا مسکن تا ۲۰ درصد به دلیل تحمیل هزینه‌های شهرداری است و کاهش قیمت ساخت با ایجاد درآمد جایگزین برای شهرداری تعریف شود.