برنامه جریان‌سازی پایدار تولید مسکن و تعادل‌بخشی به بازار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی جریان‌سازی پایدار تولید مسکن و تعادل‌بخشی به بازار مسکن از طریق جبران تقاضای انباشته و تحریک توام عرضه و تقاضا و ورود به بحث اجاره‌داری حرفه‌ای را اولویت سیاست‌های کلان دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، مازیار حسینی در نشست سراسری آموزشی تخصصی مدیران حراست وزارت راه و شهرسازی، جریان‌سازی پایدار تولید مسکن و تعادل‌بخشی به بازار مسکن از طریق جبران تقاضای انباشته، تحریک توام عرضه و تقاضا و ورود به بحث اجاره‌داری حرفه‌ای را از اولویت سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی دانست.

حسینی با بیان این مطلب گفت: تحقق جریان سازی پایدار تولید مسکن مستلزم ایجاد بازار تعهدی مصالح، جمع آوری سرمایه های خرد مردمی در قالب صندوق های تآمین مسکن برای گروه های متوسط به پایین درآمدی و استفاده از زمین های دستگاه های دولتی و نظامی و نهادهای عمومی غیردولتی در قالب طرح های متنوع اقدام ملی است.

وی افزود: تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر در کشور از اصلی ترین دغدغه های دولت و مجموعه مدیران وزارت راه و شهرسازی است.

وی همچنین به موضوع حاشیه نشینی و ساماندهی سکونت‌گاههای غیر رسمی و بافت های ناکارآمد شهری اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بوده و از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توجه ویژه به فعالسازی سرمایه های خرد مردم در جهت خانه دار شدن ایشان در قالب صندوق های پس انداز مسکن، از برنامه های در دست اقدام وزارت راه و شهرسازی است، در خصوص طرح اقدام ملی گفت: در طرح اقدام ملی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه در دستور کار قرار گرفته و از زمان آغاز طرح تا کنون بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی به مرحله اجرا درآمده و در آینده نزدیک با حضور رییس جمهور آغاز عملیات 150 هزار واحد دیگر به انجام خواهد رسید.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح اقدام ملی، بتوانیم گامی مثبت در تولید و تامین مسکن تمامی گروه های مختلف جامعه برداریم.

تحقق جریان سازی پایدار تولید مسکن مستلزم ایجاد بازار تعهدی مصالح، جمع آوری سرمایه های خرد مردمی در قالب صندوق های تآمین مسکن برای گروه های متوسط به پایین درآمدی و استفاده از زمین های دستگاه های دولتی و نظامی و نهادهای عمومی غیردولتی در قالب طرح های متنوع اقدام ملی است.