جزئیات گزارش عملکردی «ثبهساز»

«ثبهساز» امسال از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان درآمد داشته و قصد دارد در ادامه پروژه های جدید را برای مزایده عرضه کند.

بازار؛ گروه بورس: شرکت بهساز کاشانه تهران با نماد ثبهساز در عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ از محل واگذاری پروژه های خود ۵.۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۸ درصد کاهش داشته است.

ثبهساز با سرمایه ثبت شده ۲۰۱۳ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افت داشته است.

به تازگی شرکت بهساز کاشانه تهران با نماد ثبهساز پروژه ونک به مساحت ۱۸، ۵۴۴ متر مربع را به مزایده فروش گذاشت و آن را به مبلغ ۱۹۵۰میلیارد تومان معامله کرد، در حالی که خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی پروژه ۱۰۲۸ میلیارد تومان است به همین دلیل سودی حدود ۱۰۰ درصدی برای شرکت به همراه داشته است و قصد دارد در ادامه پروژه های جدید را برای مزایده عرضه کند.