خبر مهم درباره مسکن / وعده دولت با وزیر جدید اجرایی می شود؟

به گزارش ساناپرس؛ خبر مهم درباره مسکن / وعده دولت با وزیر جدید اجرایی می شود؟ چند روزی است که مهرداد بذرپاش سکاندار جدید وزارت راه و شهرسازی شده است. اگرچه رئیس دولت سیزدهم با هدف تسریع تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن دست به تغییر و تحول در این وزارتخانه زد اما وزیر جدید در جلسه رای اعتماد خود هیچ تعهد قاطعی برا اجرای این وعده نداد.