سازوکار مجلس برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازار مسکن

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی در بازار مسکن تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با الحاق یک ماده دیگر به این طرح موافقت کردند.

طبق این مصوبه، در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه‌ واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد.

معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌گردد.