نقشه راه ساماندهی تایید صلاحیت سازندگان سازه‌های فولادی تدوین می‌شود

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، محمدمهدی حیدری در نشستی که با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم برای تدوین نقشه راه ساماندهی تایید صلاحیت سازندگان سازه‌های فولادی برگزار شد، گفت: در حال حاضر ابرپروژه نهضت ملی مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و این وزارتخانه به عنوان بزرگترین کارفرما برای سازه‌های فولادی، کیفیت را مورد توجه قرار داده و این موضوع، جزو اولویت‌ها و الزامات قرارگرفته است.

وی افزود: در حوزه قیر این تجربه را در تعامل با بخش علمی و همچنین با بخش‌های اجرایی و تولیدی داشته‌ایم، به گونه‌ای که در حال حاضر شرکتی می‌تواند در پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تولید قیر کند که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کنترل کیفیت شده، دارای گواهینامه فنی باشد و با توجه به پروسه پیوسته فرایند تولید قیر، باید مجهز به آزمایشگاه PG شده باشد.

کمیته کیفی‌سازی برای تولید سازه‌های فولادی تشکیل می‌شود

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه بر ضرورت تشکیل کمیته‌های کارشناسی برای کیفی‌سازی تولید سازه‌های فولادی و برقراری تعامل و اخذ نظرات کارشناسی متخصصان حوزه صنعت فولاد و تولیدکنندگان تاکید کرد و این امر را در پذیرش ساماندهی کیفیت سازه‌ها از سوی صنعت موثر دانست.

علیرضا برکتین مشاور سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه ساماندهی تایید صلاحیت سازندگان فولادی بیش از یک سال است که در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار دارد و در این خصوص رایزنی و بررسی‌هایی با انجمن‌های علمی و همچنین انجمن صنفی سازندگان سازه‌های فولادی و فعالان در حوزه تولید انجام شده است، گفت: در حوزه‌های فنی، اجرایی، دانشگاهی و همچنین فعالان حوزه تولید، جلسات مکرر برگزار شده است و تاکنون به سند اولیه‌ای رسیدیم که بتواند سازماندهی لازم را داشته باشد.

برکتین خاطر نشان کرد: با توجه به تعدد پروانه‌ها و مجوزهای ساختی که برای سازندگان اسکلت فلزی ایجاد شده است، باید بتوانیم مجموعه‌هایی که از نظر کیفی متناسب هستند را ساماندهی کنیم. در این باره، انجمن‌های علمی نقش موثر و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نقش محوری دارد و در تلاش هستیم تا نقش حاکمیتی خود را ایفا کرده و در جهت رسیدن به اجماع نظر متخصصان این حوزه، تدوین نقشه راه ساماندهی تایید صلاحیت سازندگان سازه‌های فولادی سرعت بیشتری گیرد.