پرداخت وام مسکن روستایی در انتظار مصوبه هیات دولت

بانک مرکزی و شبکه بانکی پس از دریافت مصوبه هیات دولت و تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه، نسبت به شروع فرآیند اجرایی تسهیلات مذکور در چارچوب قانون اقدام می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی آمادگی دارند پس از دریافت مصوبه هیات دولت و تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه، نسبت به شروع فرآیند اجرایی تسهیلات مذکور در چارچوب قانون اقدام نمایند.
مبلغ تسهیلات این طرح ۲۰۰ میلیون تومان است که به متقاضیان معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل پرداخت خواهد بود.
بر اساس این گزارش، زمان دقیق شروع اعطای تسهیلات طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، متعاقبا ازطریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.

بنابراین گزارش بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع ۲۰ سال) تعیین شد.

شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع این تصویب نامه شامل رعایت احراز پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا، نداشتن سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (مندرج در فرم بانکی «ج» ) و ارایه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.