آغاز ساخت ۱۴۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها توسط بنیاد مسکن

به گزارش ایرنا از وزارت راه وشهرسازی، حمیدرضا سهرابی گفت: از تعداد واحدهای آغاز شده توسط بنیاد مسکن در شهرها، ۷۰ هزار واحد بنیاد ساخت و ۷۳ هزار واحد دیگر نیز توسط گروه‌های ساخت در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد در حال اجرا است.

وی با اشاره به تامین اراضی اجرای نهضت ملی مسکن در شهرها، بیان داشت: اراضی مربوط به ۲۳۲ هزار واحد مسکونی نهضت ملی تامین شده که از این میزان ۱۷۸ هزار واحد قابلیت ساخت و تعریف پروژه را داشتند که توسط بنیاد تعریف پروژه انجام شد.

یادآور می شود، بنیاد مسکن تعهد کرده است تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن نهضت ملی را اجرایی کند که بخشی از آن واحدهای در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد و بخشی نیز در روستاها احداث می‌شود.