آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۱۵۳ پروژه روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید در یک سال گذشته

شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی تعداد ۱۵۳ پروژه روبنایی و زیربنایی طی یکسال گذشته در شهرهای جدید خبر داد.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش جمع آوری شده از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماهسال جاری عملیات اجرایی تعداد ۶۹ پروژه روبنایی و زیربنایی در ۱۵ شهر جدید کشور آغاز و ۸۴ پروژه دیگر در ۱۴ شهر جدیدافتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

طبق این گزارش تعداد ۲ پروژه در حوزه های آماده سازی و تأسیسات شهری متعلق به شهر جدید امیرکبیر، یک پروژه تجاری برای شهرجدید اندیشه، ۳ پروژه در بخش های تجاری و آموزشی مربوط به شهر جدید ایوانکی، ۷ پروژه در حوزه های آموزشی، فرهنگی، مذهبیو ورزشی برای شهر جدید پردیس، ۲ پروژه در بخش های انتظامی و آموزشی متعلق به شهر جدید پرند، ۷ پروژه در حوزه های آمادهسازی، فضای سبز و تأسیسات شهری مربوط به شهر جدید رامین، ۲۵ پروژه در بخش های آماده سازی، آموزشی، فضای سبز، تأسیسات شهری، حمل و نقل، فرهنگی و ورزشی مربوط به شهر جدید سهند، ۱۴ پروژه در حوزه‌های آماده سازی، فضای سبز، تأسیسات شهری، حمل و نقل و فرهنگی متعلق به شهر جدید شیرین شهر، یک پروژه آموزشی برای شهر جدید عالیشهر، ۲ پروژهانتظامی و درمانی برای شهر جدید علوی، ۱۰ پروژه در حوزه های آماده سازی، آموزشی، فضای سبز، درمانی و مذهبی متعلق به شهرجدید فولادشهر، ۸ پروژه در بخش‌های اداری، آماده سازی، آموزشی، فضای سبز، تأسیسات شهری و درمانی برای شهر جدید گلبهار، یک پروژه آماده‌سازی برای شهر جدید گلمان و یک پروژه آموزشی برای شهر جدید هشتگرد در لیست پروژه های افتتاحی اعلام شده است.

به گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، براساس آمار گردآوری شده عملیات اجرایی ۱۷ پروژه در حوزه آماده‌سازی و محوطه‌سازی، ۱۰ پروژه آموزشی، یک پروژه انتظامی، ۹ پروژه در بخش پارک و فضای سبز، ۷ پروژه در حوزه تأسیسات شهری، ۳ مورد تجاری، ۲ پروژه در بخش تجهیزات شهری، ۲ پروژه در بخش گردشگری و تفریحی، ۴ پروژه درمانی، ۳ پروژه فرهنگی، ۶ پروژه مذهبی، ۴ پروژه ورزشی و یک مورد در سایر حوزهها طی مدت زمان مذکور در سطح شهرهای جدید ایوانکی، بهارستان، بینالود، پردیس، پرند، رامشار، رامین، سهند، شیرین شهر، صدرا، عالیشهر، علوی، فولادشهر، مجلسی و هشتگرد آغاز شده که بیشترین آمار آن مربوط به شهر جدید پرند گزارش شده است.