اختصاص ۳۳ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین جزئیات تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن را تشریح کرد و گفت: قانون جهش تولید مسکن دارای وظایف زیادی است چیزی که بر عهده ما است تامین زمین آن بوده و چیزی که در این خصوص محقق شده است بالغ بر ۳۳ هزار هکتار از اراضی وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس قانون در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.

وی افزود: ۲۴ هزار هکتار زمین هم در انتظار الحاق به محدوده شهرها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص شناسایی اراضی دارای استعداد ساخت و ساز و اختصاص آنها به طرح نهضت ملی مسکن نیز اعلام کرد: ۱۶ هزار هکتار از اراضی بخش خصوصی را شناسایی کردیم و توافق شده برای طرح نهضت ملی مسکن از آنها استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص ماده ۸ قانون جهش تولید و اجازه تغییر کاربری اراضی نیز تصریح کرد: بیش از ۲ هزار هکتار زمین در این بحث عملیاتی شده است.

ارسلان مالکی ادامه داد: ماده ۱۱ این قانون نیز تکلیف مقدمات الحاق اراضی را مشخص کرده که بر همین مبنا بالغ بر ۲۴ هکتار زمین را در دستور کار داریم.

این مدیر ارشد بخش مسکن درتوضیح ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن نیز اعلام کرد: این ماده بر بازپس‌گیری زمین‌ها اشاره دارد که در این بخش تاکنون در خصوص ۲ هزار هکتار زمین اقداماتی صورت گرفته است.

آخرین وضعیت مکان‌یابی شهرک‌ها، محدودیت‌های این مکان‌یابی‌ها، همکاری با نهادها، فرایندهای ساخت، شناسایی اراضی دولتی و موانع طرح نهضت ملی مسکن نیز مواردی را مطرح کرد.