الحاق ۶۲۴ هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت به اردبیل

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو جزییاتی از جلسه بیست و دوم شورا را در سال جاری که با حضور نمایندگان و سازمان‌های عضو شورای‌عالی در ساختمان دادمان برگزار شد، تشریح کرد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در جلسه شورا با تصمیم اکثریت اعضای شورا، ۶۲۴ هکتار برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت به اجرای این طرح در شهر اردبیل افزوده شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اردبیل یکی از شهرهای متراکم کشور به شمار می‌رود این الحاق سبب می‌شود تا تراکم جمعیت از ۹۰ نفر در هکتار به ۷۰ نفر در هکتار برسد و این الحاق موجب افزایش کیفیت زندگی در شهر اردبیل می‌شود. تلاش شده تا با الحاق این اراضی سرانه خدماتی هفتگانه شهر از لحاظ کمی و کیفی ارتقا یابد. همچنین این الحاق از یک سو، سبب ارتقای الگوی جمعیت‌پذیری می‌شود و از طرفی توسعه فنی و کیفی ساختمان‌ها را در پی خواهد داشت.

دانشجو ادامه داد: ضابطه موقت ساخت و ساز در حریم گسل‌های شهر کرج نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد تا با هدف اصلاح پیشنهاد ارایه شده و رفع برخی از ابهامات، موضوع به کمیته فنی برای بررسی بیش‌تر ارجاع داده شود.

به گفته وی، پیشنهاد بررسی مجدد مکانیابی شهرک آلونی در خارج از حریم شهر آلونی در استان چهارمحال بختیاری نیز با توجه به تردیدهای ایجاد شده درخصوص حیات تالابی که در آن محدوده مطرح است، مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مقرر شد نمایندگانی از شورای‌عالی به محل مراجعه و ضمن معاینه و بررسی دقیق محل مورد نظر، نظریه خود را در قالب یک گزارش فنی و کارشناسی در جلسات آتی شورای‌عالی مطرح کنند تا بر اساس آن گزارش، تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.