بذرپاش گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن را ارائه می‌کند

وزیر راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارشی را از عملکرد قانون جهش تولید مسکن ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا، بر اساس دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعضای این کمیسیون در نشست روز (دوشنبه ۱۲ دی‌ماه) درخواست انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کنند و در ادامه این نشست نیز وزیر راه و شهرسازی گزارشی را از عملکرد قانون جهش تولید مسکن ارائه می‌کند.

گفتنی است در کمیته حمل و نقل ریلی وضعیت خطوط حومه ای (راه آهن و مترو) در کشور و تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی حومه ای با دعوت از مسئولین وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت شهرهای جدید، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، استانداری تهران، استانداری اصفهان، استانداری خراسان رضوی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

لازم به ذکر است کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی در محل مرکز پژوهش‌های مجلس نشستی را با حضور مسئولین مربوطه به منظور بررسی طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری برگزار می‌کند./