تامین زمین برای ساخت یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد/ ساخت ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، عملکرد دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار دولت از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ در حوزه مسکن و شهرسازی تشریح شد.

در بخش مسکن، ساختمان و شهرسازی مهمترین اقدامات انجام شده شامل تدوین برنامه تفصیلی ساخت چهار میلیون مسکن در مدت چهار سال به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف کشور و تأمین زمین به استعداد یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی، معرفی ۳۷ هزار و ۷۳۶ واحد مسکونی به بانک مسکن برای اخذ تسهیلات کم‌بهره در حوزه بازآفرینی شهری، عقد قرارداد با ۱۹ هزار و ۸۴۲ واحد، اتمام فونداسیون ۱۸۱ هزار و ۷۰۱ واحد و صدور پروانه ساختمانی برای ۳۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد، از جمله اقدامات در این بخش بوده است.

اخذ ۳۲۲ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری

همچنین از دیگر مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه شهرسازی می‌توان به اخذ ۳۲۲ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی درباره نهضت تولید مسکن برای حدود ۱۹ هزار و ۴۹۵ هکتار، اخذ ۱۸۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل ۵۷ طرح جامع، ۱۷ سیاست‏گذاری و ضابطه‏‌گذاری، ۸۹ مغایرت اساسی، هفت پادگان‏ و اراضی نظامی، ۱۲ طرح‏ ویژه و یک طرح فرادست اشاره کرد.

ساخت ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت

ساخت چهار بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین «شهید رجایی» گچساران با ظرفیت ۱۴۲ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدی شهر با ظرفیت ۹۹ تخت، بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۳۱۳ تخت، بهره برداری از ۱۰۳ پروژه های روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید و تکمیل پروژه سیگنالینگ قطار برقی (دو خطه) گلشهر به شهر جدید هشتگرد به طول ۲۶ کیلومتر از دیگر مهمترین اقداماتی است که در بخش ساختمان و خدمات روبنایی و زیربنایی احداث ساختمان‌های مهم عمومی و مسکونی بوده که در این دو سال به سرانجام رسیده است.

بر اساس گزارش اعلام شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اولویت‌های بخش مسکن به ترتیب شامل نهضت ملی مسکن، توسعه شهرهای جدید نسل نو، توسعه حمل و نقل ریلی شهرهای جدید، نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ارتقای کیفیت معماری بناها و فضاهای شهری در محدوده های تاریخی و توسعه شهری است.