تصویب آیین‌نامه جهش تولید مسکن در دولت

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز سه شنبه درباره بررسی یک مصوبه جهت تسهیل تامین مالی ساخت و اجاره مسکن در هیأت دولت، گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن در کمیسیون دولت تصویب شد.

وی افزود: با تصویب نهایی این آیین‌نامه در دولت، مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره مسکن تسهیل می‌شود. تخصیص بهینه منابع مالی و امکان سرمایه‌گذاری خُرد در مسکن، از دیگر نتایج اجرایی شدن آیین‌نامه است.