خبر تغییر وزیر راه و شهرسازی از سوی دولت امیدوارکننده است

توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی به وعده ساخت چهار میلیون ‌مسکن از سوی دولت سیزدهم، اشاره کرد.

به گزارش بازار، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: مهمترین وعده دولت سیزدهم، ساخت چهار میلیون ‌مسکن است که در یکسال اخیر روند خوبی نداشته است.

شنیدن خبر تغییر وزیر راه و شهرسازی از سوی دولت گرچه با تاخیر، امیدوار کننده است.

کاش آقای رئیسی فردی را جایگزین نماید که دارای ‌تخصص و یا ‌تجربه قابل توجهی در یکی از دو حوزه اصلی بویژه مسکن باشد.