داشبورد اطلاعات طرح نهضت ملی مسکن رونمایی شد

به گزارش ایرنا از سازمان ملی زمین و مسکن، «ارسلان مالکی» معاون وزیر راه و شهرسازی در این مراسم اظهار داشت:‌ همه اطلاعات مربوط به تامین زمین در اداره‌های کل راه و شهرسازی، اعم از آخرین وضعیت میزان کل تامین زمین، میزان الحاق اراضی حریم به محدوده شهر، میزان کسری زمین در استان‌ها، وضعیت متقاضیان تایید چهار شرط نهایی طرح و تخصیص اراضی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به تفکیک استان‌ها در این سامانه مشخص شده است.

وی افزود: در بخش دیگری از این سامانه عملکرد اداره‌های کل راه و شهرسازی در بخش آماده‌سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن بارگزاری شده است.

مالکی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید مسکن در کشور، گفت: نقشه همه استان‌های کشور در راستای اجرای مواد این قانون به تفکیک تهیه شده است و براساس قابلیت‌های این سامانه در گزارشگیری از عملکرد استان‌ها، امکان تهیه کارنامه استان‌ در ستاد فراهم می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین میزان تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها را ۳۵ هزار هکتار برآورد کرد و ادامه‌داد: این میزان زمین ظرفیت ساخت مسکن برای یک میلیون و ۹۵۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن را داراست.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ هزار هکتار از اراضی داخل حریم شهرها هم در مراحل مختلف الحاق به محدوده شهرها قرار دارد، گفت: اگر این میزان از اراضی تامین شود، امکان ساخت مسکن برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی فراهم می‌شود.

مالکی بیان‌داشت: در استان‌های خراسان رضوی، فارس و کرمان، بیشترین زمین تامین شده است، اما با توجه به تعداد بالای متقاضیان در این استان‌ها، تامین اراضی باید ادامه یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برخی از استان‌ها هنوز کسری زمین وجود دارد، گفت: برای مثال در استان خراسان رضوی همزمان بیشترین میزان کسری زمین و بیشترین میزان تامین زمین وجود دارد که این نشان می‌دهد اداره‌های کل راه و شهرسازی وظایف خود در راستای تامین زمین را به خوبی انجام می‌دهند، اما میزان متقاضیان در این استان‌ها به حدی است که هنوز زمین کافی تامین نشده است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن، تصریح‌کرد: با وجود این ظرفیت، تلاش مدیران استان‌ها و پایش ستادی سازمان ملی زمین و مسکن، امیدواریم که تا پایان سال بحث تامین زمین در استان‌ها تکمیل شود.