درآمد سازمان ملی زمین و مسکن از فروش اراضی؛ ۱۸۱ میلیارد تومان

درآمدهای عملیاتی سازمان ملی زمین و مسکن در نیمه نخست سالجاری به ۲۲۴ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، این رقم درمقایسه با درآمدهای عملیاتی 204 میلیارد تومانی این شرکت در نیمه نخست سال گذشته حدود 20 میلیارد تومان رشد داشت.

سازمان ملی زمین و مسکن ، شرکتی دولتی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت سهامی خاص برای مدت نامحدود اداره می شود.

این سازمان در سال 87 تاسیس شده و دارای استقلال مالی بوده و تابع اساسنامه و سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی است.

هدف از تشکیل این سازمان، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های تصدی وزارت راه و شهرسازی  در زمینه های تامین، اداره و بهره برداری از زمین، فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست های ابلاغی دولت و وزارت راه و شهر سازی و نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن است.

سازمان ملی زمین و مسکن دارای 31 اداره کل راه و شهرسازی در مرکز هر استان و 4 اداره کل راه و شهرسازی در ایرانشهر، لارستان، جنوب کرمان و  شرق سمنان است.

همچنین کارخانجات خانه سازی مشهد، انزلی، اهواز، همدان و کرمان زیرمجموعه این سازمان هستند.

سازمان ملی زمین و مسکن در نیمه نخست سالجاری ازمحل فروش 551 هکتار اراضی، 180 میلیارد تومان، فروش 96 باب واحدهای ساخته شده ، 51 میلیارد تومان و فروش تولیدات کارخانجات، 4 میلیارد تومان ، درآمد کسب کرده است.

photo_2023-02-20_09-32-12

ناگفته نماند که سازمان ملی زمین و مسکن در شش ماهه نخست امسال، 38 میلیارد تومان درآمد  از اجاره زمین، ارائه خدمات و سایر داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 میلیارد تومان رشد داشته است.

درآمد حاصل از اجاره زمین، مشتمل بردرآمد اجاره بهای سالانه قدرالسهم عرصه در قالب طرح 99 ساله مسکن مهر و اقدام ملی، اجاره بهره برداری موقت اراضی درحریم و سایر موارد اجاره داری است.

مروری بر عملکرد  سازمان ملی زمین و مسکن  نشان داد که زیان خالص این سازمان درنیمه نخست امسال به رقم20 میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با زیان خالص 8 میلیارد تومانی این سازمان در نیمه نخست سال 1400، حدود 12 میلیارد تومان رشد داشته است.

زیان انباشته این سازمان هم در نیمه نخست سالجاری به رقم 224 میلیارد تومان رسیده است.

photo_2023-02-20_09-32-16

سازمان ملی زمین و مسکن، دارایی های ثابت  شامل ساختمان های اداری و تاسیسات و تجهیزات موجود درآنها را در نیمه نخست سالجاری را تا ارزش 456 میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه ای قرار داده است.

همچنین موجودی واحدهای ساخته شده، پروژه های ساخته شده متوقف شده، نیمه تمام و خاتمه یافته و سایرساختمان های اموالی غیراداری جمعا به ارزش 2700 میلیارد تومان درمقابل تمامی خطرات از پوشش بیمه ای برخوردار هستند.